Новости

SIA “Liepājas kafijas fabrika” 2014.gada 27.martā noslēdza līgumu Nr. L-APV-14-0059 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “SIA “Liepājas kafijas fabrika” ražotnes modernizācija” īstenošanu. 

 

25.06.2014. - Realizējot projektu "SIA "Liepājas kafijas fabrika" ražotnes modernizācija", ir noslēgti līgumi par jaunu ražošanas iekārtu iegādi.

14.10.2014. - Projekta "SIA "Liepājas kafijas fabrika" ražotnes modernizācija" ietvaros šobrīd notiek jauno ražošanas iekārtu uzstādīšana.

12.01.2015. - Realizējot projektu "SIA "Liepājas kafijas fabrika" ražotnes modernizācija", esam pilnībā norēķinājušies ar piegādātājiem par saņemtajām iekārtām. Lielākā daļa ražošanas iekārtu jau ir nodotas ekspluatācijā.

02.04.2015. - Projektā "SIA "Liepājas kafijas fabrika" ražotnes modernizācija" visas iekārtas ir nodotas ekspluatācijā. Ir veikta personāla apmācība.